תביעות

את הביטוח רכשת בדיוק בשביל מצבים מפתיעים ובלתי צפויים, ואנו עומדים לצידך באותם רגעים הקשים.
מה לעשות אם צריך לתבוע את חברת הביטוח? איך עושים זאת? ומה תפקידנו בתהליך בתור הסוכנים שלך?

לרכישת ביטוח