מה לעשות במקרה חירום?

בעיה רפואית, מצב חירום, גניבת מטען, קיצור הנסיעה או אובדן דרכון.
אתם מכוסים כנגד הרבה מאוד אירועים ותרחישים, אך מה עושים בכל מצב?

לרכישת ביטוח