הרחבות הפוליסה

מהחמרת מצב קיים ועד כיסוי לרכב שכור, מפעילות אתגרית ועד כיסוי לתחרויות ספורט.
בואו נעשה סדר בעשרות האפשרויות להתאמה אישית של ביטוח הנסיעות.

לרכישת ביטוח